Duminică, 3 aprilie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan Capitolul 12, versetul 12

Doamne, voim să vedem pe Iisus.

Sfânta Evanghelie după Ioan Capitolul 17, versetul 21

Ca toţi să fie una