Duminică, 17 iulie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 3, versetul 9

Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.

Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 6, versetul 37

Tot ce-Mi dă Tatăl, va veni la Mine; şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară

Duminică, 8 mai 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 8, versetul 29

Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi.

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 14, versetul 13

Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul.

Duminică, 27 martie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan Capitolul 21, versetul 18

Adevărat, adevărat zic ţie: Dacă erai mai tânăr, te încingeai singur şi umblai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale şi altul te va încinge şi te va duce unde nu voieşti.

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 6, versetul 8

Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El

Duminică, 13 martie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 30  Versetul 26

Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toiţi cei ce nădăjduiţi în Domnul.

Sfânta Evanghelie după Ioan Capitolul 17, versetul 17

Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul.

Duminică, 13 februarie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan  Capitolul 5, versetul 24

Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă.

A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru    Capitolul 1, versetul 16

Pentru că noi v-am adus la cunoştinţă puterea Domnului nostru Iisus Hristos şi venirea Lui, nu luându-ne după basme meşteşugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noştri.. 

Duminică, 23 ianuarie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 11, versetul 19

De aceea ei vă vor fi judecători.

Sfânta Evanghelie după Ioan     Capitolul 1, versetul 14

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

Duminică, 9 ianuarie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 11, versetul 19

De aceea ei vă vor fi judecători.

Sfânta Evanghelie după Ioan     Capitolul 1, versetul 14

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

Duminică, 5 decembrie 2021

Emisiunea religioasă “Cuvântul de duminică”

Duminica a 2-a din Advent, sărbătorită astăzi de bisericile apusene

“Cuvântul de duminică”, sinteză pornind de la pasajele biblice

Sfânta Evanghelie după Matei Capitolul 11, versetul 3

Tu eşti Cel ce vine, sau să aşteptăm pe altul?

Sfânta Evanghelie după Ioan Capitolul 1, versetul 11

Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.

Duminică, 21 noiembrie 2021

Calendarul Bisericii Romano-Catolice consemnează astăzi sărbătoarea Domnului nostru Isus Cristos, Regele universului iar calendarul bisericilor protestante, Duminica Veşniciei. Atât în ritul roman sau latin, cât şi în cel protestant, duminica de astăzi marchează sfârşitul anului liturgic. Duminica viitoare, 29 noiembrie, va fi pentru ambele rituri prima duminică din Advent și prima a noului an liturgic

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 25, versetul 10

Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis.

Sfânta Evanghelie după Ioan  Capitolul 14, versetul 19

Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii.