Duminică, 7 aprilie 2024

Creștinii romano-catolici consemnează astăzi Duminica a 2-a a Paştelui, creștinii protestanți Duminica 1 după Paști

După Învierea Domnului, consemnată anul acesta în calendarul bisericesc romano-catolic și protestant la data de 31 martie, creștinii celor două confesiuni numără Duminicile Paștelui rămase până la Coborârea Sfântului Duh (Rusalile). Calendarul catolic include și Paștele în această numărătoare, în timp ce calendarul protestant începe numărătoarea de la Duminica a 2-a a Paștelui și consemnează astăzi Duminica 1 după Paști. Biserica Ortodoxă Română consemnează astăzi Duminica a III-a din Postul Sfintelor Paști

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 14, versetul 27

„ Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!”

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 20, versetul 20

Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.