Duminică, 26 martie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 13, versetul 34

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faţă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 24, versetul 26

Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?

Duminică, 22 ianuarie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Daniel           Capitolul 7, versetul 17

Pleacă, Dumnezeul meu, urechea Ta şi auzi, deschide ochii Tăi şi vezi mâhnirea noastră adâncă şi cetatea asupra căreia se cheamă numele Tău. Că nu pentru faptele noastre drepte aducem înaintea Ta rugăciunile noastre cele fierbinţi, ci pentru milele Tale cele mari.

Sfânta Evanghelie după Ioan                 Capitolul 10, versetul 28

Şi Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi.

Duminică, 15 ianuarie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan                 Capitolul 7, versetul 17

De vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaşte despre învăţătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi.

Epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel           Capitolul 3, versetul 12

Nu (zic) că am şi dobândit îndreptarea, ori că sunt desăvârşit; dar o urmăresc ca doar o voi prinde, întrucât şi eu am fost prins de Hristos Iisus.

Duminică, 8 ianuarie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 144  Versetul 18

Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cei ce-L cheamă pe El întru adevăr.

Sfânta Evanghelie după Ioan                   Capitolul 8, versetul 32

Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.

Duminică, 4 decembrie 2022

Duminica a 2-a din Advent, sărbătorită astăzi de bisericile apusene

Pentru bisericile apusene, Adventul este un timp de bucurie și liniște, în așteptarea Crăciunului. Noțiunea de Advent provine din cuvântul latin “adventus”, care înseamnă “venire”. Denumirea întreagă în latină este însă “Adventus Domini”, cu sensul de “Venirea Domnului”. Adventul le amintește de asemenea creștinilor să stăruie în așteptarea celei de-a Doua Veniri a lui Isus Hristos. Odată cu primul Advent începe și noul an bisericesc.

Perioada de Advent începe în a patra duminică înainte de 25 decembrie, anul acesta a început în data de 27 noiembrie. În fiecare dintre cele patru duminici de Advent se țin slujbe speciale, în pregătirea Crăciunului.

Emisiunea religioasă “Cuvântul de duminică”, sinteză pornind de la pasajele biblice

   Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 11, versetul 3

Tu eşti Cel ce vine, sau să aşteptăm pe altul?

   Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 1, versetul 11

Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.

Duminică, 23 octombrie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Isaia Capitolul 53, versetul 6

Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe calea noastră, şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor.

Sfânta Evanghelie după Ioan Capitolul 2, versetul 15

Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele.

Duminică, 14 august 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 3, versetul 15

Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori.

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 11, versetul 40

Iisus i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?

Duminică, 17 iulie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 3, versetul 9

Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.

Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 6, versetul 37

Tot ce-Mi dă Tatăl, va veni la Mine; şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară

Duminică, 8 mai 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 8, versetul 29

Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi.

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 14, versetul 13

Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul.