Duminică, 2 iunie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 28, versetele 18-20

Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 3, versetele 7, 8

Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul.

Duminică, 12 mai 2024

Astăzi este Duminica a 7-a a Paştelui în calendarul creștin romano-catolic și Duminica a 6-a după Paști în calendarul bisericesc protestant. Biserica Ortodoxă Română consemnează astăzi Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma), creștinii greco-catolici Duminica a 2-a a Paștilor (a lui Toma)

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 14, versetul 23

Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel     Capitolul 8, versetul 18

Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi.

Duminică, 7 aprilie 2024

Creștinii romano-catolici consemnează astăzi Duminica a 2-a a Paştelui, creștinii protestanți Duminica 1 după Paști

După Învierea Domnului, consemnată anul acesta în calendarul bisericesc romano-catolic și protestant la data de 31 martie, creștinii celor două confesiuni numără Duminicile Paștelui rămase până la Coborârea Sfântului Duh (Rusalile). Calendarul catolic include și Paștele în această numărătoare, în timp ce calendarul protestant începe numărătoarea de la Duminica a 2-a a Paștelui și consemnează astăzi Duminica 1 după Paști. Biserica Ortodoxă Română consemnează astăzi Duminica a III-a din Postul Sfintelor Paști

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 14, versetul 27

„ Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!”

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 20, versetul 20

Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.

Duminică, 10 martie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 5, versetul 5

Căci voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.

Sfânta Evanghelie după Ioan

Capitolul 17, versetul 17

Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul.

Duminică, 10 decembrie 2023

Duminica a 2-a din Advent, sărbătorită astăzi de bisericile apusene. Pentru bisericile apusene, Adventul este un timp de bucurie și liniște, în așteptarea Crăciunului. Adventul le amintește de asemenea creștinilor să stăruie în așteptarea celei de-a Doua Veniri a lui Isus Hristos.

Perioada de Advent începe în a patra duminică înainte de 25 decembrie. Anul acesta a început în data de 3 decembrie. În fiecare dintre cele patru duminici de Advent se țin slujbe speciale, în pregătirea Crăciunului.

Emisiunea religioasă “Cuvântul de duminică”, sinteză pornind de la pasajele biblice

   Sfânta Evanghelie după Matei

   Capitolul 11, versetul 3

Tu eşti Cel ce vine, sau să aşteptăm pe altul?

   Sfânta Evanghelie după Ioan

   Capitolul 1, versetul 11

Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.

Duminică, 26 noiembrie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Biserica Catolică de rit roman sau latin sărbătorește astăzi Ziua Domnului. Conform calendarului liturgic, cu sărbătoarea Domnului nostru Isus Cristos, Regele universului, începe ultima săptămână a anului bisericesc. Bisericile evanghelice din Germania și Elveția consemnează astăzi, în ultima duminică a anului liturgic, Duminica veșniciei, zi de comemorare pentru cei decedați

Sfârșitul anului bisericesc, consemnat sâmbăta ce vine, la ora 18, precede Adventul, care începe în a patra duminică dinainte de 25 decembrie, anul acesta în data de 3 decembrie. În fiecare dintre cele patru duminici de Advent se țin slujbe speciale, în pregătirea Crăciunului.

Isaia   Capitolul 26, versetul 19

Morţii Tăi vor trăi şi trupurile lor vor învia! Deşteptaţi-vă, cântaţi de bucurie, voi cei ce sălăşluiţi în pulbere! Căci roua Ta este rouă de lumină şi din sânul pământului umbrele vor învia.

Sfînta Evanghelie după Ioan   Capitolul 11, versetul 25

Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.

Duminică, 22 octombrie 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru   Capitolul 2, versetul 21

Căci spre aceasta aţi fost chemaţi, că şi Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să păşiţi pe urmele Lui

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 17, versetul 20

Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor

Duminică, 17 septembrie 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru   Capitolul 5, versetul 5

Tot aşa şi voi, fiilor duhovniceşti, supuneţi-vă preoţilor; şi toţi, unii faţă de alţii, îmbrăcaţi-vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har.

Sfânta Evanghelie după Ioan  Capitolul 1, versetul 39

El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea.

Duminică, 21 mai 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 14, versetul 23

Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel      Capitolul 8, versetul 18

Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi.

Duminică, 16 aprilie 2023

Creștinii catolici și protestanți consemnează astăzi

Duminica a 2-a a Paştelui

Biserica Ortodoxă Română sărbătorește astăzi Învierea Domnului (Sfintele Paști)

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 14, versetul 27

Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 20, versetul 20

Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.