Duminică, 21 iulie 2024

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 6, versetul 28

Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce vă fac necazuri.

Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda   Versetul 20

Dar voi, iubiţilor, zidiţi-vă pe voi înşivă, întru a voastră prea sfântă credinţă, rugându-vă în Duhul Sfânt.

Duminică, 14 iulie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 6, versetul 42

Sau cum poţi să zici fratelui tău: Frate, lasă să scot paiul din ochiul tău, nevăzând bârna care este în ochiul tău? Făţarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 6, versetul 11

Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru.

Duminică, 7 iulie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 5, versetele 8-10

Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni.

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 5, versetul 20

Iar Legea a intrat şi ea ca se înmulţească greşeala; iar unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit harul;

Duminică, 30 iunie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 12, versetul 18

Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 9, versetul 62

Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu.

Duminică, 16 iunie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Luca    Capitolul 14, versetul 18

Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă.

Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan   Capitolul 3, versetul 18

Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul.

Duminică, 9 iunie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 16, versetele 29-31

Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 7, versteul 37

Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Duminică, 28 aprilie 2024

Astăzi este Duminica a 5-a a Paştelui în calendarul creștin romano-catolic și Duminica a 4-a după Paști în calendarul bisericesc protestant. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește astăzi Intrarea Domnului în Ierusalim și consemnează Duminica a VI-a din Post – a Floriilor)

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 3, versetul 1

Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 11, versetul 13

Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la El!

Duminică, 18 februarie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 7, versetul 7

Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 18, versetul 42

Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit.

Duminică, 11 februarie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru   Capitolul 1, versetul 13

Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, nădăjduiţi desăvârşit în harul care vi se va da vouă, la arătarea lui Iisus Hristos.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 8, versetul 15

Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare.

Duminică, 21 ianuarie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Pildele lui Solomon   Capitolul 16, versetul 9

Inima omului gândeşte la calea lui, dar numai Domnul poartă paşii lui.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 3, versetul 2

În zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.