Duminică, 16 iunie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Luca    Capitolul 14, versetul 18

Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă.

Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan   Capitolul 3, versetul 18

Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul.

Duminică, 9 iunie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 16, versetele 29-31

Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 7, versteul 37

Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Duminică, 28 aprilie 2024

Astăzi este Duminica a 5-a a Paştelui în calendarul creștin romano-catolic și Duminica a 4-a după Paști în calendarul bisericesc protestant. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește astăzi Intrarea Domnului în Ierusalim și consemnează Duminica a VI-a din Post – a Floriilor)

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 3, versetul 1

Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 11, versetul 13

Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la El!

Duminică, 18 februarie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 7, versetul 7

Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 18, versetul 42

Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit.

Duminică, 11 februarie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru   Capitolul 1, versetul 13

Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, nădăjduiţi desăvârşit în harul care vi se va da vouă, la arătarea lui Iisus Hristos.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 8, versetul 15

Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare.

Duminică, 21 ianuarie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Pildele lui Solomon   Capitolul 16, versetul 9

Inima omului gândeşte la calea lui, dar numai Domnul poartă paşii lui.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 3, versetul 2

În zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.

Duminică, 24 decembrie 2023

Duminica a 4-a din Advent și Ajunul Crăciunului, sărbătorite astăzi de creştinii romano-catolici şi protestanţi

Pentru bisericile apusene, astăzi se încheie Adventul, un timp de bucurie, liniște și pregătire spirituală petrecut în așteptarea Crăciunului. Adventul a început în a patra duminică dinainte de 25 decembrie, anul acesta în data de 3 decembrie. În fiecare dintre cele patru duminici de Advent se țin slujbe speciale, în pregătirea Crăciunului. Duminica a 4-a din Advent este dedicată slăvirii Maicii Domnului. Anul acesta, data calendaristică a Duminicii a 4-a din Advent coincice cu cea a Ajunului Crăciunului. Conform ordinii bisericești, Duminica a 4-a din Advent se încheie astăzi la ora 18, după care se consemnează Ajunul Crăciunului

Emisiunea religioasă “Cuvântul de duminică”, pornind de la pasajele biblice

Sfânta Evanghelie după Luca    Capitolul 1, versetul 78

Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 4, versetele 4, 5

Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, Ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea.

Duminică, 5 noiembrie 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Luca  Capitolul 17, versetele 15, 16

Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean.

Psalmul 91   Versetul 1

Bine este a lăuda pe Domnul şi a cânta numele Tău, Preaînalte

Duminică, 7 mai 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 3, versetul 1

Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 11, versetul 13

Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la El!

Duminică, 26 martie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 13, versetul 34

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faţă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 24, versetul 26

Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?