Duminică, 7 februarie 2021

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 42    Versetele 6-7

Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu

Faptele Sfinţilor Apostoli    capitolul 27, versetul 25

Aveţi curaj, căci am încredere în Dumnezeu

Duminică, 21 iunie 2020

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 5, versetul 6

Căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credinţa care este lucrătoare prin iubire.

Faptele Sfinţilor Apostoli Capitolul 2, versetul 4

Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi