Duminică, 5 decembrie 2021

Emisiunea religioasă “Cuvântul de duminică”

Duminica a 2-a din Advent, sărbătorită astăzi de bisericile apusene

“Cuvântul de duminică”, sinteză pornind de la pasajele biblice

Sfânta Evanghelie după Matei Capitolul 11, versetul 3

Tu eşti Cel ce vine, sau să aşteptăm pe altul?

Sfânta Evanghelie după Ioan Capitolul 1, versetul 11

Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.