Duminică, 5 noiembrie 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Luca  Capitolul 17, versetele 15, 16

Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean.

Psalmul 91   Versetul 1

Bine este a lăuda pe Domnul şi a cânta numele Tău, Preaînalte