Duminică, 31 ianuarie 2021

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan       Capitolul 8, versetul 46

Dacă spun adevărul, de ce voi nu Mă credeţi?

Psalmul 94    Versetul 8

O, de I-aţi auzi glasul care zice: Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre