Duminică, 15 octombrie 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 94   Versetele 6, 7

Să ne silim, deci, ca să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă a neascultării

Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov   Capitolul 2, versetul 17

Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi