Duminică, 15 octombrie 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 94   Versetele 6, 7

Să ne silim, deci, ca să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă a neascultării

Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov   Capitolul 2, versetul 17

Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi

Duminică, 16 octombrie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov Capitolul 1, versetul 12

Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El.

Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 2, versetul 8

Vreau deci ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte, fără de mânie şi fără şovăire.

Duminică, 9 mai 2021

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov

            Capitolul 1, versetul 17

„Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare.”

Sfânta Evanghelie după Ioan

            Capitolul 12, versetul 32

„Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine.”