Duminică, 16 octombrie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov Capitolul 1, versetul 12

Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El.

Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 2, versetul 8

Vreau deci ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte, fără de mânie şi fără şovăire.