Duminică, 26 martie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 13, versetul 34

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faţă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 24, versetul 26

Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?