Duminică, 12 martie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 24   Versetul 13

Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o.

Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 5, versetul 5

Căci voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.