Duminică, 18 septembrie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei  Capitolul 28, versetul 18

Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ.

Psalmul 36 Versetul 5

Descoperă Domnului calea ta şi nădăjduieşte în El şi El va împlini.