Duminică, 30 octombrie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Ieşirea – a doua carte a lui Moise Capitolul 20, versetele 2-3

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!

Sfânta Evanghelie după Matei Capitolul 22, versetul 8

Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici.

Duminică, 18 septembrie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei  Capitolul 28, versetul 18

Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ.

Psalmul 36 Versetul 5

Descoperă Domnului calea ta şi nădăjduieşte în El şi El va împlini.