Duminică, 14 august 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 3, versetul 15

Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori.

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 11, versetul 40

Iisus i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?