Duminică, 31 octombrie 2021

Creștinii de confesiune lutherană și reformată sărbătoresc astăzi Ziua Reformei, zi comemorativă dedicată mişcării de înnoire spirituală a Bisericii Romano-Catolice, proces istoric iniţiat la 1517 de călugărul german Martin Luther şi care a rezultat în divizarea credinţei în rândul creştinilor apuseni

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Iezechiel   Capitolul 11, versetul 19

Şi le voi da aceeaşi inimă şi duh nou voi pune în ei; voi scoate din trupul lor inima cea de piatră şi le voi da inimă de carne

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel     Capitolul 6; versetele 10, 11

În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului