Duminică, 7 februarie 2021

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 42    Versetele 6-7

Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu

Faptele Sfinţilor Apostoli    capitolul 27, versetul 25

Aveţi curaj, căci am încredere în Dumnezeu