Duminică, 12 iulie 2020

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Scrisoarea Sf. apostol Paul către Romani Capitolul 6, versetul 11

Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus!

Cartea profetului Isaia Capitolul 43, versetul 1

Nu te teme, pentru că eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, al meu eşti tu.