Duminică, 24 iulie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Isaia   Capitolul 40, versetul 31

Dar cei ce nădăjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le vor creşte aripi ca ale vulturului; vor alerga şi nu-şi vor slei puterea, vor merge şi nu se vor obosi.

Psalmul 49   Versetele 15, 16

Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinţele tale. Şi Mă cheamă pe Mine în ziua necazului şi te voi izbăvi şi Mă vei preaslăvi

Duminică, 10 iulie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 6, versetul 8

Ci, având hrană şi îmbrăcăminte cu acestea vom fi îndestulaţi.

Isaia, Capitolul 43, versetul 1

Nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat şi te-am chemat pe nume, al Meu eşti!

Duminică, 12 iunie 2022

Biserica Ortodoxă Română sărbătorește astăzi Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Isaia   Capitolul 42, versetul 7

Ca să deschizi ochii celor orbi, să scoţi din temniţă pe cei robiţi şi din adâncul închisorii pe cei ce locuiesc intru întuneric.

Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 11, versetul 28

Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.

Duminică, 29 mai 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel     Capitolul 8, versetul 14

Căci câţi sunt mânaţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.

Isaia                                                          Capitolul 40, versetul 29

El dă tărie celui obosit şi celui slab îi dă putere mare.

Duminică, 2 ianuarie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică”, pornind de la pasajele biblice:

Isaia               Capitolul 60, versetele 1-2

Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, şi slava Domnului peste tine a răsărit! Căci iată întunericul acoperă pământul, şi bezna, popoarele; iar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui străluceşte peste tine.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel         Capitolul 13, versetul 8

Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi.

Duminică, 5 septembrie 2021

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Isaia                                                                           Capitolul 44, versetele 24,25

Aşa grăieşte Domnul, Izbăvitorul tău şi Care te-a zidit din sânul maicii tale: „Eu sunt Domnul, Care a zidit lumea; singur am făcut cerurile, Eu am întărit pământul, şi cine Mi-a fost într-ajutor? Eu zădărnicesc semnele mincinoşilor şi pe ghicitori îi fac să fie nebuni, ruşinez pe cei înţelepţi şi înţelepciunea lor o prefac în nebunie.“

Sfânta Evanghelie după Matei                            Capitolul 6, versetul 31

Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?

Duminică, 27 iunie 2021

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Isaia   Capitolul 1, versetul 2

Ascultă, cerule, şi ia aminte, pământule, că Domnul grăieşte: Hrănit-am feciori şi i-am crescut, dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 10, versetele 23, 24

Să ţinem mărturisirea nădejdii cu neclintire, pentru că credincios este Cel ce a făgăduit, Şi să luăm seama unul altuia, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune

Duminică, 12 iulie 2020

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Scrisoarea Sf. apostol Paul către Romani Capitolul 6, versetul 11

Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus!

Cartea profetului Isaia Capitolul 43, versetul 1

Nu te teme, pentru că eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, al meu eşti tu.