Duminică, 3 martie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Isaia   Capitolul 50, versetele 4,5

Domnul Dumnezeu Mi-a dat Mie limbă de ucenic, ca să ştiu să grăiesc celor deznădăjduiţi. În fiecare dimineaţă El deşteaptă, trezeşte urechea Mea, ca să ascult ca un ucenic. Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, dar Eu nu M-am împotrivit şi nici nu M-am dat înapoi.

Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 6, versetul 4

Ci în toate înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări

Duminică, 12 februarie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 8               Versetul 5

Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el?

Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 12, versetul 9

Şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.