Duminică, 26 iulie 2020

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Ieremia Capitolul 23, versetul 22

Au luat ei parte la sfatul Meu? Atunci să vestească cuvintele Mele poporului Meu, să facă să se întoarcă oamenii de la calea lor rea şi de la faptele lor cele rele.

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 5, versetul 9

Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr.