Duminică, 24 ianuarie 2021

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Daniel           Capitolul 9, versetul 18

Că nu pentru faptele noastre drepte aducem înaintea Ta rugăciunile noastre cele fierbinţi, ci pentru milele Tale cele mari.

Sfânta Evanghelie după Ioan       Capitolul 10, versetul 28

Şi Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi.