Duminică, 30 iunie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 12, versetul 18

Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 9, versetul 62

Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu.