Duminică, 11 februarie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru   Capitolul 1, versetul 13

Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, nădăjduiţi desăvârşit în harul care vi se va da vouă, la arătarea lui Iisus Hristos.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 8, versetul 15

Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare.