Duminică, 21 mai 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan   Capitolul 14, versetul 23

Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel      Capitolul 8, versetul 18

Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi.