Duminică, 8 ianuarie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 144  Versetul 18

Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cei ce-L cheamă pe El întru adevăr.

Sfânta Evanghelie după Ioan                   Capitolul 8, versetul 32

Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.