Duminică, 20 noiembrie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 129 Versetul 3

De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 2, versetul 4

Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări, neştiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?