Duminică, 7 martie 2021

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 145                                                                                                  Versetul 2

Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi.

Sfânta Evanghelie după Ioan                                                       Capitolul 17, versetul 11

Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi.