Duminică, 2 iulie 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 8, versetul 9

Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui.

Faptele Sfinţilor Apostoli   Capitolul 4, versetul 20

Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut şi am auzit.

Duminică, 12 iulie 2020

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Scrisoarea Sf. apostol Paul către Romani Capitolul 6, versetul 11

Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus!

Cartea profetului Isaia Capitolul 43, versetul 1

Nu te teme, pentru că eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, al meu eşti tu.