Duminică, 21 ianuarie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Pildele lui Solomon   Capitolul 16, versetul 9

Inima omului gândeşte la calea lui, dar numai Domnul poartă paşii lui.

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 3, versetul 2

În zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.