Duminică, 3 martie 2024

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Isaia   Capitolul 50, versetele 4,5

Domnul Dumnezeu Mi-a dat Mie limbă de ucenic, ca să ştiu să grăiesc celor deznădăjduiţi. În fiecare dimineaţă El deşteaptă, trezeşte urechea Mea, ca să ascult ca un ucenic. Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, dar Eu nu M-am împotrivit şi nici nu M-am dat înapoi.

Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 6, versetul 4

Ci în toate înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări

Duminică, 6 august 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 4, versetul 16

De aceea nu ne pierdem curajul şi, chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinăuntru însă se înnoieşte din zi în zi.

Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 6, versetele 25, 32

De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi (…); ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.