Duminică, 27 martie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan Capitolul 21, versetul 18

Adevărat, adevărat zic ţie: Dacă erai mai tânăr, te încingeai singur şi umblai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale şi altul te va încinge şi te va duce unde nu voieşti.

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 6, versetul 8

Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El