Duminică, 14 martie 2021

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan                 Capitolul 12, versetul 24

Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă.

Psalmul 30              Versetul 26

Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toii cei ce nădăjduiţi în Domnul.