Duminică, 17 mai 2020

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă

   Facerea (Geneza) Capitolul 28, versetul 16

Iar când s-a deşteptat din somnul său, Iacov a zis: „Domnul este cu adevărat în locul acesta şi eu n-am ştiut!“

   Sfânta Evanghelie după Ioan Capitolul 15, versetul 26

Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.