Duminică, 19 februarie 2023

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Sofonie                  Capitolul 3, versetul 17

Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un izbăvitor puternic. El se va bucura foarte de tine şi în dragostea Lui va tresălta şi va cânta de bucurie pentru tine.

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel              Capitolul 3, versetul 16

Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi în cântări duhovniceşti.