Duminică, 2 ianuarie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică”, pornind de la pasajele biblice:

Isaia               Capitolul 60, versetele 1-2

Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, şi slava Domnului peste tine a răsărit! Căci iată întunericul acoperă pământul, şi bezna, popoarele; iar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui străluceşte peste tine.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel         Capitolul 13, versetul 8

Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi.