Duminică, 27 septembrie 2020

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei    Capitolul 22, versetul 36

Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege?

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 10, versetul 29

Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu?