Duminică, 27 septembrie 2020

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei    Capitolul 22, versetul 36

Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege?

Sfânta Evanghelie după Luca   Capitolul 10, versetul 29

Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu?

Duminică, 30 august 2020

Cuvântul de duminică, emisiune religioasă pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei Capitolul 25, versetul 40

Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Luca Capitolul 17 versetele 15, 16

Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean.