Duminică, 21 aprilie 2024

Astăzi este Duminica a 4-a a Paştelui în calendarul creștin romano-catolic și Duminica a 3-a după Paști în calendarul bisericesc protestant. Biserica Ortodoxă Română consemnează astăzi Duminica a V-a din Postul Sfintelor Paști

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 5, versetul 8

Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii!

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 14, versetul 9

Căci pentru aceasta a murit şi a înviat Hristos, ca să stăpânească şi peste morţi şi peste vii.

Duminică, 30 iulie 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Cartea lui Iov   Capitolul 19, versetul 27

Pe El Îl voi vedea şi ochii mei Îl vor privi, nu ai altuia. Şi de dorul acesta măruntaiele mele tânjesc în mine.

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 8, versetele 15, 16

Pentru că n-aţi primit iarăşi un duh al robiei, spre temere, ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm: Avva! Părinte! Duhul însuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu.

Duminică, 20 noiembrie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Psalmul 129 Versetul 3

De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 2, versetul 4

Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări, neştiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?