Duminică, 24 octombrie 2021

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Naum   Capitolul 1, versetul 7

Bun este Domnul; loc de scăpare în zi de strâmtorare, şi pe cei ce se încred în El îi ştie!

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel    Capitolul 2, versetul 5

Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s-a luptat după regulile jocului.