Duminică, 9 octombrie 2022

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 3, versetul 14

Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat

Sfânta Evanghelie după Matei  Capitolul 22, versetele 41, 42

Şi fiind adunaţi fariseii, i-a întrebat Iisus, Zicând: Ce vi se pare despre Hristos? Al cui Fiu este? Zis-au Lui: Al lui David.

Duminică, 24 octombrie 2021

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Naum   Capitolul 1, versetul 7

Bun este Domnul; loc de scăpare în zi de strâmtorare, şi pe cei ce se încred în El îi ştie!

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel    Capitolul 2, versetul 5

Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s-a luptat după regulile jocului.

Duminică, 18 iulie 2021

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 13, versetul 8

Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi.

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel    Capitolul 1, versetul 12

Ştiu în cine am crezut.