Duminică, 18 aprilie 2021

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan

   Capitolul 20, versetul 20

„Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.”

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel  

Capitolul 15, versetul 20

„Dar acum Hristos a înviat din morţi.”