Duminică, 3 octombrie 2021

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Matei   Capitolul 6, versetul 9

Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău

Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel       Capitolul 5, versetul 17

Rugaţi-vă neîncetat.