Duminică, 11 aprilie 2021

Emisiunea în limba germană:

Creștinii catolici și protestanți

sărbătoresc astăzi

Duminica a 2-a a Paştelui

Biserica Ortodoxă Română consemnează Duminica a patra din Postul Sfintelor Paști

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Sfânta Evanghelie după Ioan

   Capitolul 21, versetul 7

„Şi a zis lui Petru ucenicul acela pe care-l iubea Iisus: Domnul este! Deci Simon-Petru, auzind că este Domnul, şi-a încins haina, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în apă.”

Sfânta Evanghelie după Ioan

   Capitolul 21, versetul 12

„Iisus le-a zis: Veniţi de prânziţi. Şi nici unul din ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: Cine eşti Tu?, ştiind că este Domnul.”