Duminică, 15 august 2021

15 august în calendarul creștin:

Adormirea Maicii Domnului

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru   Capitolul 5,versetul 5

Îmbrăcaţi-vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har.

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel    Capitolul 8, versetul 34

Hristos, Cel ce a murit, şi mai ales Cel ce a înviat, Care şi este de-a dreapta lui Dumnezeu, Care mijloceşte pentru noi!