Duminică, 17 decembrie 2023

Duminica a 3-a din Advent, sărbătorită astăzi de bisericile apusene. Pentru bisericile apusene, Adventul este un timp de bucurie și liniște, de pregătire spirituală în așteptarea Crăciunului. Duminica a 3-a din Advent este dedicată lui Ioan Botezătorul, înainte-mergătorul, vestitorul și botezătorul lui Iisus. În fiecare dintre cele patru duminici de Advent se țin slujbe speciale, în pregătirea Crăciunului.

Emisiunea religioasă “Cuvântul de duminică”, sinteză pornind de la pasajele biblice

   Sfânta Evanghelie după Matei

   Capitolul 11, versetul 6

Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine.

   Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul

   Capitolul 22, versetul 20

“ (…) Amin! Vino, Doamne Iisuse!”