Duminică, 16 iulie 2023

Emisiunea religioasă „Cuvântul de duminică“, sinteză pornind de la pasajele biblice:

Amos   Capitolul 5, versetul 4

Căutaţi-Mă şi veţi fi vii!

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel   Capitolul 3, versetul 9

Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.